ZAKRES USŁUG

USŁUGI KSIĘGOWE
KSIĘGI HANDLOWE
- prowadzenie księgowości w pełnym zakresie
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
- sporządzanie sprawozdań do GUS
- zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji
-- ewidencje środków trwałych, wyposażenie
-- ewidencja przebiegu pojazdów
- inne niewymienione czynności

KSIĘGA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW
- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- rejestry VAT
- ewidencje środków trwałych, wyposażenia
- ewidencja przebiegu pojazdów
- inne niewymienione czynności

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
- ewidencja przychodów
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- innych związanych z prowadzoną działalnością

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
KADRY, PŁACE, ZUS
- sporządzanie umów o prace
- rejestracja w ZUS nowo przyjętych pracowników
- sporządzanie kartotek pracowniczych, list płac
- deklaracje ZUS (Płatnik)
- sporządzanie rocznych deklakracji podatkowych dla pracowników
- inne niewymienione czynności
USŁUGI INNE
- przygotowywanie raportów i zestawień
-- stan i wiekowanie rozrachunków
-- analiza wyników finansowych
-- stan zobowiązań wobec budżetu
-- miesięczne sporządzanie rozrachunków zysków i strat, bilans
-- inne
- monitorowanie należności
-- przygotowanie i wysyłanie weznań do zapłaty
-- pomoc w przygotowaniu i przekazaniu spraw do sądu w przypadku niezapłaconych faktur przez kontrahenta (obsługa prawna)
- usługi w zakresie Zarządzania Nieruchomościami
-- przygotowywanie umów najmu, dzierżawy
-- wystawianie faktur
-- monitorowanie należności

Zapraszamy do współpracy biuro@abax-bk.pl